background

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, a Webáruházunkból való rendelés során a Vásárló személyes adatai a Webáruházat Üzemeltető adatbázisába kerülnek.
Az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban cégünk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) megfelelően jár el.
Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Webáruházat / honlapot Felhasználót, az Üzemeltető által kezelt adatok adatkezlési elveiről, gyakorlatáról, melynek során Üzemeltető tiszteletben tartja a Webáruházat használó, a honlapra látogatók személyhez fűzödő jogait.


A Vásárló a Webáruház használatával elfogadja és hozzájárul a meghatározott adatkezelési elvekhez.

Adatkezelő:

Cég neve:
Cég székhely:

Cég adószáma:
Cég közösségi adószáma:
Cég cégjegyzékszáma:
Cég Iparkamara regisztrációs száma:
Cég Adatvédelmi nyílvántartási száma:
Cég bankszámla száma:
Cég vezető tisztségviselője:
Cég kapcsolattartója:
Cég email elérhetősége:
Cég telefon elérhetősége:

Adatkezelés jogalapja:

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Vásárló / Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja:

Az Üzemeltető a Vásárló adatait bizalmasan kezeli, adatkezelésének célja kizárólag a megrendelések, rendelési feltételek teljesítése, kiszállítása, valamint a hírlevélre feliratkozottak részére további hírlevelek küldése.

Az adatkezelés során kezelt adatok:

1.Vásárlói regisztrációhoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:
Vezetékneve, Keresztneve, E-mail címe, telefonszáma, Szállítási címe, Számlázási címe

2.Hírlevélre történő feliratkozás az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:
Vezetékneve, Keresztneve, E-mail címe

3.technikai adatok, Cookiek (sütik):
A weblap böngészése közben kizárólag statisztikai célból technikai adatokat gyűjtünk a látogató/ felhasználóról (pl: operációs rendszer fajtája, IP cím, stb)
Ezen adatokhoz csak az Üzemltető fér hozzá, mely adatokból a Felhasználó személyére nem lehet következtetni. Ezen adatokat Üzemeltető személyes azonosításra nem áll módjában felhasználni, és nem is használja fel. A Webáruházunk cookiekat használ, melyek szükségesek a sikeres megrendelés leadásához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a Webáruház funkciója csak részben lesznek elérhetőek.

Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a www..hu weboldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az info@.hu e-mail címen, illetve a regisztrációt a Vásárló maga is törölheti a Saját Fiókom menüpontban megtalálható „Regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Üzemeltető köteles 3 munkanapon belül módosítani vagy törölni a Vásárló által megadott instrukcióknak megfelelően. Az Üzemeltető nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály ereje kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

Az Üzemeltető a Vásárlói / Felhasználói adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek teljesítése, későbbi esetleges bizonyítása, továbbá hírlevél küldése céljából tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció bármikor visszavonaható, a regisztrált fél bármikor kérheti írásban adatai törlését adatbázisunkból.

Az adatot megismerő személyek köre:

A megadott adatokat az Üzemeltető illetve Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges (pl. a Magyar Postának adatokat adunk át a kézbesítés – a megrendelés kiszállíttatásához, teljesítéséhez) Adatkezelés, Adatfeldolgozás, Adattovábbítás:

Üzemeltető a megrendelések teljesítése érdekében a adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Tevékenység Cégnév
Adatkezelő Kft.(adószám:)
Szerver, tárhely Kft. (adószám:)
Futárszolgálat (adószám:)

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatmódosítás:

Vásárló módosíthatja adatait:
· Írásban Üzemltető felé elküldve módosítási kérelmét az info@manocipo.hu e-mail címre, melyben megadja a kért új adatokat (pl. szállítási cím módosulása)
· saját maga is megteheti az adatmódosítást, amennyiben belép a „Saját fiókom” menüpont alá
· hírlevélre történő leiratkozás kérhető írásban az info@.hu e-mail címre elküldve

Jogok, Jogérvényesítési lehetőségek:

Tájékoztatáshoz való jog:

A Vásárló / felhasználó jogosult az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérni az Üzemeltetől által kezelt, személyére vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíhatja személyes adatait saját maga a „Saját fiókom” menüpont alatt. Az Üzemeltetől felé az info@.hu email címre tudja elküldeni megkeresését, melyre az Üzemeltető 30 napon belül írásos visszajelzést ad megadva a kért tájékoztatást.
A felhasználó, Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével az Üzemeltetőhöz tud fordulni az info@.hu e-mail címen.

Adatkezelés elleni tiltakozás:

Vásárlónak jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé az info@.hu e-mail címen.
Üzemeltető köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 nap alatt kivizsgálni, és írásban tájékoztatni a kérelmezőt.

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése:

Vásárlónak jogában áll kérnie személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé az info@.hu e-mail címen.
Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 2 munkanapon belül végrehajtja az adatok helyesbítését, törlését, zárolását.
A törlés nem vonatkozik pl a számviteli szabályozás alapján fennálló szükséges adatkezelésre, ezen adatokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.
Amennyiben Üzemeltető nem teljesíti / nem teljesítheti a kért adatok törlését, helyesbítését, zárolását, úgy az írásos kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Vásárlót a kérelem alátámasztott elutasítási indokaival.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. panasszal a NAIH- hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Facebook:

A valami.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul forrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata és adatvédelmi irányelve az irányadó.

Hírlevél:

Az Üzemeltető a www..hu honlapon elérhetővé teszi a Vásárlók számára, hogy feliratkozzanak a hírlevelére.A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, a Vásárló által megadott e-mail címre Üzemeltető hírdetést vagy reklámot, csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld.

A vásárló bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Üzemeltető felé írásban elküldött kérelmével az info@. hu e-mailre címen. Ezt követően Üzemeltető törli a Vásárló adatait nyilvántartásából, több hírlevelet nem küld Vásárlónak.

(ide vonatkozó szabályozás: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §)

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót a Vásárlók / felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vásárló az Üzemeltető Webáruháza által nyújtott szolgáltatások használatával ráutaló magatartással elfogadja az új, módosított Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése: